top of page

Cliquer pour musique

Một tin thật buồn !
Cô Lê thị Bích, giáo sư Histoire du Vietnam của chúng ta, đã mất trong cơn bạo bệnh ngày 17/02/2019. Học trò của Cô vô cùng thương tiếc và cầu nguyện hương linh Cô an vui nơi cõi Niết Bàn.
Hommage a co Bich_fev 2019.jpg
Nhat tuan co Bich _24fev2019.jpg
bottom of page