top of page

Cliquer pour musique

Một vài kỷ-niệm của học-trò Cô Bích  ......

Kv xin gửi vào một chuyện kỷ niệm với cô cười ra nước mắt. Chuyện từ hơn 30 năm. Kv mới tò te sang Pháp được 1 tháng. Lạ nước lạ cái, bạn bè thì không liên lạc được ai. Đi tìm chỗ ở, chỗ làm, chỗ đi học lại. Paris quận 13 có hai con đường chính song song đi lên đi xuống. Chưa có xe hơi, nên đi bus, đi bộ. Đi bộ trên đường ngược dòng xe chạy. Bỗng có một chiếc xe con đậu xịch lại, rồi người lái xe chồm qua kêu Kv , Kv ! Nhận ra ngay là LucVan, em Denise Mai. Vì học chung với nó suốt 7 năm, luôn luôn o cạnh vì tên cùng vần V, xa nhau mới 11 năm, nên ko thay đổi. Mừng mừng tủi tủi hỏi thăm nhau, vì sau khi ra trường , mạnh đứa nào đứa nấy lo chạy giặc, ko gặp lại. Cả 5 phút sau, mới thấy một bà bé nhỏ ngồi cạnh nó, không nói tiếng nào, tôn trọng sự mừng rỡ của hai đứa. Kv bèn nắm tay bà lắc lắc, miệng lia chia : Còn toa, toa học promo nào? LucVan bèn la: toa cái gì. Cô Bích đó. Trời! Cả 20 năm qua, từ hình ảnh cô nhỏ nhắn mặc áo dài lụa vàng, tới bà đứng tuổi này, khó nhận ra ngay. Và từ đó, suốt 33 năm nay, vui buồn, thăng trầm gì của cuộc đời mình đều có mặt cô. Mình vui cô mừng, mình buồn cô khuyên bảo, mình khó khăn, cô giúp đỡ. Tới giờ này, ra đón cô ở phi trường, cô ra bằng xe lăn, chạy lại cũng nắm tay cô lắc lắc, nhưng có biết đâu lại là lần cuối nắm tay cô. KV

Nhớ ra rồi!

Để kể thêm chuyện nầy cũng gần 40 năm , chắc Vân Lục và Anh Mai còn nhớ :

Một hôm chúa nhật Vân chở Cô Bích, Anh Mai và Hiếu đi Normandie. Vừa ra xa lộ thì bị một đứa uống rượu nhiều quá tông đít xe , làm vài cái tonneaux. Đứa nào trong xe cũng sợ và há mòm ra la om sòm.

Sau khi Police làm constat ( kiếng portière bį bể ) tụi nầy trở về Paris vô nhà thương để xem có thương tích gì không. Lúc đó thì Cô Bích thấy hơi đau trong miệng , xem thì có rất nhiều débris de verre trong miệng , vì Cô ngồi đằng trứơc gần kiếng hơn tụi nầy.

Vậy mà Cô chẳng than thở gì hết!

Gặp lại Cô lần chót cũng gần 20 năm nhưng chẳng hiểu sao mấy tháng gần đây cứ nhớ đến Cô hoài!

Hiếu

Photos fournies par Cúc-Xuân, Khánh-Vân, Jeanne Thanh

cobich-prof3.jpg

Cô Bích avec les professeurs de Marie Curie - 1967

cobich-only2.jpg
CoBich-1991.jpg

 Paris 1991

 Saigon 1967

cobich-1996.jpg
cobich-1996-b.jpg

 Paris 1991

 Paris 1996

CoBich et eleves-paris.jpg

Cô Bích et ses élèves - Paris 2008

bottom of page